E TRANS, spol. s r.o.

Společnost E TRANS spol. s r.o. byla založena již v roce 1992 jako spediční firma, která nabízela dopravní řešení našim zákazníkům. S přibývajícími požadavky našich zákazníků se naše portfolio služeb rozšiřovalo, např. zajišťování trajektů, kurýrní službu a přepravu kontejnerů. Všechny naše služby stále zdokonalujeme a přizpůsobujeme potřebám našich partnerů.

Hovoříme: česky, anglicky, německy, polsky, rusky.

Naším cílem je naprostá spokojenost všech našich partnerů a zákazníků. O tom svědčí i více jak dvacetiletá vzájemná spolupráce.

Co nabízíme?

Naší doménou je silniční autodoprava v rámci zemí Evropské unie, Švýcarska a dalších zemí, které nejsou členy EU a České republiky. Přepravíme zásilku od 1 kg do 24 tun, od 1 m3 do 120 m3. Umíme realizovat přepravy nadrozměrných nákladů, stejně tak i přepravy zboží nebezpečného charakteru – ADR nebo kontejnerovou přepravu. Zajistíme mezinárodní a vnitrostátní kurýrní službu.

Pracujeme se smluvními partnery s širokou nabídkou vozidel o různých tonážích a rozměrech.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně dle jeho potřeb.

Our E TRANS spol. s r.o. company was established in 1992 as a forwarding company, which offered transport solutions to our customers. Along with the increasing demands of our customers, our portfolio of services expanded, eg. arranging of ferry services, courier service and transport of containers. All our services are constantly being improved and tailored to the needs of our partners.

We speak: Czech, English, German, Polish, Russian.

Our main goal is the absolute satisfaction of all our partners and customers. This is also evidenced by more than twenty years of mutual cooperation.

What do we offer?

Our domain is road transport within the European Union, Switzerland and other countries that are not members of the EU and the Czech Republic. We will transport consignments from 1 kg to 24 tonnes, from 1 m3 to 120 m3. We can implement transport of oversized cargo, as well as transport of goods of dangerous nature – ADR or container transport. We also provide international and national courier services.

We work with contractors having a wide range of vehicles of different tonnages and dimensions.

We approach each client individually according to their needs.

Služby

MEZINÁRODNÍ ZASILATELSTVÍ

Ve spolupráci s širokou škálou smluvních dopravců dokážeme za dobrých cenových podmínek přepravit jakýkoliv druh zboží. Nabízíme kvalitní služby za optimální ceny. Včetně expresních přeprav v režimu JUST-IN-TIME.

Vaši zásilku dopravíme do a ze všech zemí Evropské unie, Švýcarska a dalších nečlenských zemí. Auta jsou vybavena upínacími pásy pro fixaci zboží a dalšími bezpečnostními prvky, které jsou v současné době vyžadovány. Mají shrnovací plachty, umožňující naložení a vyložení zásilky taktéž shora jeřábem.

TUZEMSKÁ DOPRAVA

Nabízíme rychlé dodání zásilek po celém území ČR. Od kamionů až po dodávková vozidla zajišťující rozvozy kusových a dílčích zásilek. V případě potřeby je zásilka doručena ještě v den vyzvednutí. Řidič, který zásilku převezme a naloží, ji také Vašemu obchodnímu partnerovi osobně předá.

POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Všechna námi používaná vozidla jsou pojištěna v rámci úmluvy CMR. Rovněž i naše firma má vlastní pojistku z titulu úmluvy CMR.

Services

INTERNATIONAL SHIPPING

In cooperation with a wide range of contractual carriers, we can transport any kind of goods under good price conditions. We offer top notch service at optimum prices. Including express transports in JUST-in-TIME mode.

We will ship your consignment to and from all countries of the European Union, Switzerland and other non-EU countries. The vehicles are equipped with clamping belts for fixing the goods and other safety features that are currently required. They have folding sails that also allow the loading and unloading of the shipment from above the crane.

DOMESTIC TRANSPORT

We offer fast delivery of consignments throughout the Czech Republic. From trucks to vans to deliver single and partial consignments. If necessary, the shipment is delivered on the day of pickup. The driver who takes and disposes the shipment will also personally transmit it to your business partner.

CARGO INSURANCE

All vehicles used by us are insured under the CMR Convention. Our company also has its own insurance policy in the title of the CMR Convention.

Tým

Náš tým tvoří profesionálové s rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti přepravy včetně celní problematiky. Jsou zárukou nejvyšší možné kvality pro naše klienty.


Team

Our team consists of professionals with extensive knowledge and experience in the field of transport, including customs issues. Our experts guarantee the highest possible quality for our clients.


Petra Kysilková

– jednatel
– Managing Director

Tel: +420 221 511 182

GSM: +420 602 111 714

Email: kysilkova@etrans.cz

Irena Vacková

– disponent
– Disponent

Tel: +420 221 511 182

GSM: +420 720 704 720

Email: vackova@etrans.cz

Ing.Miloslav Polášek

– disponent / konzultant
– Disponent / Consultant

Tel: +420 221 511 183

Email: polasek@etrans.cz

Anna Zaoralová

– ekonomické záležitosti / účetní
– Accountant / Economics Department

Tel: +420 221 511 184

Email: zaoralova@etrans.cz

Kontakt

E TRANS spol. s r.o.
Perucká 2540/11a
121 44 Praha 2
Česká republika

IČO: 46349189
DIČ: CZ46349189

Tel: +420 221 511 181-3
GSM: +420 602 111 714
Email: info@etrans.cz
Web: www.etrans.cz


Spisová značka C 10675 vedená u Městského soudu v Praze

Contact

E TRANS spol. s r.o.
Perucká 2540/11a
121 44 Praha 2
Czech Republic

Company ID: 46349189
Tax ID: CZ46349189

Tel: +420 221 511 181-3
GSM: +420 602 111 714
Email: info@etrans.cz
Web: www.etrans.cz